Fjord International (Fjord) ble stiftet av Thor Gullik Kamfjord i 1991, og drev som konsulent- og gründerselskap fram til 2001, da det ble omdannet til aksjeselskap.

Kamfjord har sin bakgrunn og erfaring fra Forsvaret ved Hærens samband og NATO, og sammen med de fem bedriftene i første linje.  Deretter ble han ansatt i og ledet oppbyggingen av AutoDisplay AS fram til 1991.  Dette er grunnlaget for etableringer og utviklingen av det teknologi- og industrifundament som foreligger, og som har sin posisjon gjennom bedrifter og prosjekter som vises i linje 2, fram til Fjord Industries AS. 

Dagens posisjon utgjør et unikt fundament for ny, energi- og miljøvennlig industri for produkter og systemer som vil gi et helt nytt paradigme innen lysbasert visning, systemarkitektur og sanntids befolkningsvarsling. Produktene vil være digitale skilt, skur, plakater, briketter og bygninger / fasader med digitale vinduer / persienner. 

Innsatsen for å nå denne posisjonen omfatter tusen personer, 40 år, flere 100 prosjektleveranser og en milliard kroner i forskning og utvikling.  Dette omfatter blant annet tre LCD laboratorier og produksjonslinje på Thorøya i Sandefjord, over 100 patenter, identifisering og åpning av markedet for frie grafiske dataskjermer til bilindustrien, og deretter mobile displayterminalsystemer for KKIS og flåtestyring både til Forsvaret og sivilt.

Thor Dahl AS
representerer sammen med Kosmos AS norsk shippings historie i Sandefjord og Norge, og global radio- og radarkommunikasjon.
Radionette AS
og Tandberg AS representerer norsk utvikling og produksjon av suverene lyd- og bildeprodukter.
Norsk data AS
ble det norske dataeventyret i kjølvannet av IBM, på veien fra stormaskiner til personlig databehandling.
Kongsberg Norcontrol AS
ble etablert for å kombinere reguleringsteknisk kunnskap med erfaring fra de tre forannevnte miljøer, og førte til enestående produkter og systemer innen radar- og displaybaserte løsninger.
Link til selskapet
Kongsberg Automotive
I kjølvannet av sølvgruvene og våpenproduksjon førte kunnskapen om smiing og maskinering til norsk bildelindustri fra slutten av 50-tallet. I 1985 åpnet dette for vekst i norsk eksport.
Autodisplay AS
ble etablert av Norsk Hydro / Dyno industrier og DNC i 1984 for å utvikle LCD til bilindustrien. Kamfjord ble rekruttert fra Kongsberg i 1985 for å bygge opp selskapet.
Se mer info her
PolyDisplay
I november 1985 presenterte Kamfjord PolyDisplaykonsept fra AutoDisplay AS til tysk bilindustri, med patenter og så åpning av markedet for flate skjermer/navigasjon i bil, og MMI i Eureka Prometheus.
Samarbeide med Forsvaret
I 1991 etablerte Fjord patentet PolyDisplay som aksjeselskap og startet et langsiktig samarbeid med F som referansekunde, med EASL flytende minne, displayterminaler og flåtestyring/MobileDisplay AS.
Se mer om dette her
Locus AS
Tre ansatte fra AutoDisplay AS etablerte MMI Systems AS. Kamfjord fikk Telenor som medeier og utviklet Locus AS ved å fusjonere MMI med MobileDisplay. Locus ble fisjonert fra PolyDisplay ASA til Telenor Venture i 2003.
Se mer info her
Fjord Industries AS
Siden Kamfjord ble ansatt som leder i AutoDisplay AS har utfordringen vært å etablere automatisert storskala volumproduksjon. Dette må nå skje med norske og internasjonale partnere og myndigheter.