Samarbeidet mellom Norge og USA er dominert av den etablerte norske forsvarsindustri. Det har vært vanskelig å bringe ny industri fram når det ikke har passet direkte inn i amerikanske produksjonsprosesser. I USA finnes imidlertid et interessant teknologisk miljø knyttet til Kent State University som lenge har arbeidet med en nærmest konkurrerende teknologi til EASL flytende minne. Vårt datterselskap PolyDisplay AS har eget datterselskap i USA, og har gjennomført prosjektleveranser til det amerikanske forsvaret for blant annet fleksible plastdisplay: PolyFlex.