BAE Systems

Som en del av samarbeidet om Eurofighter fikk vi et utviklingsprosjekt med engelske BAE Systems og SINTEF for EASL teknologi i 1999. 

EADS

Etter at franske Airbus og tyske forsvarsleverandører etablerte EADS ble PolyDisplay AS sentral i forberedelsene av en helhetlig samarbeidsplan for forsvarets anskaffelser av helikoptre, jagerfly og kystradarsystemer. PolyDisplay ASA fikk i denne forbindelse utviklingsoppdrag for 8 millioner kroner, som etter forsvarets anskaffelsessystemer ble godskrevet gjenkjøp ved 40 millioner kroner. Prosjektet førte til en svært avansert EASL glass prototyp med meget høy pixeldetaljering. 

SAAB

Gripen jagerfly er en svært aktuell konkurrent til amerikanske jagerfly. For å eventuelt vinne en kontrakt i Norge foran amerikanerne måtte SAAB vise til en overbevisende industriutvikling i Norge. I september 2006 ble det signert en kontrakt med en ramme på en halv milliard kroner for utvikling og industrialisering av EASL flytende minne til dynamiske trafikkskilt. SAAB investerte 25 millioner kroner i utvikling, installasjon og utprøving av 10 prototyper sammen med Trafikverket i Sverige og Veidirektoratet i Norge. Videoene under viser først kontraktsigneringen på Park hotell i Sandefjord fra september 2006 og deretter presentasjon av resultatene i Dagsrevyen 18.06.2008. Flere videoer finnes under selskapet MobileDisplay AS og Fjord Investment AS. 

 

Fra NRK Østafjells 27.09.2006

Fra Dagsrevyen 18.06.2008