Samarbeidet med Forsvaret har dype røtter og ble formalisert med en kontrakt på 12,2 millioner kroner våren 1994, ved en signeringsseremoni i Forsvarsdepartementet ved forsvarsminister Jørgen Korsmo, ledelsen i Forsvaret, Telenor og Innovasjon Norge (SND). Samarbeidet ble videre utviklet med utviklingskontrakter på til sammen 200 millioner kroner. Samarbeidet med Forsvaret varte til 2003, da det ble overført til gjenkjøpsavtaler med store utenlandske firmaer i Tyskland, Frankrike, England (UK), Sverige og USA. Resultatet ble de første KKIS mobile displayterminalsystemer med Windowsbaserte løsninger, samt den første etablering av norske EASL prototyper. Samarbeidet inkluderte oppdragsforskning hos SINTEF for over 50 millioner kroner og ledet til utviklingen av Locus AS. 

Noen klipp fra denne historien finner du her. Videoklippene er fra 1996 til 2003. 

De to neste klippene er fra verdens første Windowsbaserte ledelsessystem i Forsvaret, blant annet, testet ut under øvelse Battle Griffin i Nord-Norge, samt uttalelser fra brigadèr Berntsen som TREN-inspektør og generalløytnant Ingar Nardhus som styreleder i PolyDisplay AS. 

Det følgende videoklippet viser oberst Erik Hammer, sjef for samband og elektronikk ved Hærens forsyningskommando. 

Den følgende videoen viser doktoringeniør Dag Slotfeldt-Ellingsen, direktør i SINTEF.

Den følgende videoen viser en nyere prototyp fra 2003 av PolyDisplay (EASL glass til å se på - ikke gjennom som Vindauge).

De to siste klippene viser verdens første og eneste 3-lags fullfarge EASL-prototyp.